درباره آموزشگاه میرزاخانی

ما باپذیرفتن تفاوت ها و پرورش استعداد ها و با بهره گیری از کادر مدیریتی و آموزش مجرب بر آنیم تا به ارائه خدمات آموزشی و روان شناختی تخصصی پذیرای دختران نخبه سر آمد ایران فردا باشیم.